Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:8 Torsdag 2018-11-08 kl. 09:30

Torsdag 2018-11-08 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:8
Datum och tid: 2018-11-08 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:7 av den 6 november 2018

2. Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service (KrU2)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Information från Statens kulturråd
Generaldirektör Staffan Forssell informerar om verksamheten

4. Information om utvärderings- och forskningsfrågor
Sekretariatschef Thomas Larue, Utvärderings- och forskningssekretariatet

PM

5. EU:s nya ungdomsstrategi (KrU5)
Beredning

Föredragningspromemoria
COM(2018) 269 final
Faktapromemoria
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

6. Kommissionens arbetsprogram för 2019
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Beredning

Föredragningspromemoria
COM(2018) 800 final
Bilaga
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

7. Fråga om överläggning

Föredragningspromemoria
Föredragande: Ann Aurén

8. Information från Nordiska rådets session

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 november 2018 kl. 11.00

Bilagor