Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:9 Tisdag 2018-11-13 kl. 11:00

Tisdag 2018-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2018/19:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:9
Datum och tid: 2018-11-13 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:8 av den 8 november 2018

2. Förordning om inrättandet av Europeiska solidaritetskårsprogrammet
Överläggning

Statssekreterare Erik Nilsson, Utbildningsdepartementet

Överläggningspromemoria
EU-dokument

3. Rådsresolution om EU:s ungdomsstrategi
Överläggning

Statssekreterare Erik Nilsson, Utbildningsdepartementet

Överläggningspromemoria
EU-dokument

4. Ungdomsarbetets roll i relation till migration och flyktingmottagandet
Överläggning

Statssekreterare Erik Nilsson, Utbildningsdepartementet

Överläggningspromemoria
EU-dokument

5. Genomförandet av den framtida ungdomsstrategin
Information

Statssekreterare Erik Nilsson, Utbildningsdepartementet

Promemoria
EU-dokument

6. Information från Riksidrottsförbundet (kl. 11.30)
Generalsekreterare Stefan Bergh informerar om verksamheten

7. EU:s nya ungdomsstrategi (KrU5)
Fortsatt beredning

Skrivningsförslag
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 november 2018 kl. 9.30

Bilagor