Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:1 Tisdag 2019-09-24 kl. 11:00

Tisdag 2019-09-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:1
Datum och tid: 2019-09-24 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Information om budgetpropositionenn 2020
Statssekreterare Helene Öberg, Kulturdepartementet, informerar om förslagen i budgetpropositionen utgiftsområde 17

2. Public service (KrU2)
Beredning

Proposition 2018/19:136

Föredragningspromemoria och motioner skickas ut när den konstitutionella granskningen är klar

Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Public service (KrU2)
Fråga om att ge konstitutionsutskottet och försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2018/19:136 och motioner

Föredragande: Maria Ljungkvist

4. Inkommna skrivelser
Dnr 2722-2018/19
Dnr 2737-2018/19
Dnr 2881-2018/19
Dnr 2945-2018/19
Dnr 2949-2018/19
Dnr 3025-2018/19
Dnr 3055-2018/19
Dnr 60-2019/20

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 oktober 2019 kl. 9.30

Bilagor