Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:10 Torsdag 2019-11-14 kl. 09:30

Torsdag 2019-11-14 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:10
Datum och tid: 2019-11-14 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:9 av den 12 november 2019

2. Det kyrkliga kulturarvet (KrU3)
Justering

Skrivningsförslag

Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Inkomna skrivelser
Dnr 538-2019/20
Dnr 546-2019/20
Dnr 560-2019/20

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 november 2019 kl. 11.00

Bilagor