Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:11 Tisdag 2019-11-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:11
Datum och tid: 2019-11-26 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:10 av den 14 november 2019

2. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)
Fortsatt beredning

Skrivningsförslag

Föredragande: Maria Lindh Sjöström, Maria Ljungkvist och Charlotte Roth Olanders

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 november 2019 kl. 9.30

Bilagor