Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:12 Torsdag 2019-11-28 kl. 09:30

Torsdag 2019-11-28 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:12
Datum och tid: 2019-11-28 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:11 av den 26 november 2019

2. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)
Justering

Skrivningsförslag

Föredragande: Maria Lindh Sjöström, Maria Ljungkvist och Charlotte Roth Olanders

3. Inkommen skrivelse
Dnr 672-2019/20

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 december 2019 kl. 9.30

Bilagor