Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:13 Torsdag 2019-12-05 kl. 09:30

Torsdag 2019-12-05 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:13
Datum och tid: 2019-12-05 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:12 av den 28 november 2019

2. Information från Statskontoret
Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren informerar om Statskontorets analys av Nationalmuseum

Rapport 2019:16

3. Reseberättelse

Föredragande: Maria Ljungkvist

Reserapport

4. Inkomna skrivelser
Dnr 715-2019/20
Dnr 734-2019/20

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 januari 2020 kl. 11.00

Bilagor