Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:15 Tisdag 2020-01-21 kl. 11:00

Tisdag 2020-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:15
Datum och tid: 2020-01-21 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:14 av den 14 januari 2020

2. Information om EU-frågor
Kulturråd Mikael Schultz, svenska representationen i Bryssel, informerar om aktuella EU-frågor (kultur, medier, idrott)

Promemoria

3. Information om EU-frågor
Utbildningsråd Anders Lindholm, svenska representationen i Bryssel, informerar om aktuella EU-frågor (ungdom)

Promemoria

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 januari 2020 kl. 11.00

Bilagor