Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:16 Torsdag 2020-01-23 kl. 09:00

Torsdag 2020-01-23 kl. 09:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:16
Datum och tid: 2020-01-23 09:00
Plats: Andrakammarsalen

Utskottsgemensam offentlig utfrågning på temat Psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv

Program

Bilagor