Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:17 Tisdag 2020-01-28 kl. 11:00

Tisdag 2020-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:17
Datum och tid: 2020-01-28 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokollen 2019/20:15 av den 21 januari 2020 och 2019/20:16 av den 23 januari 2020

Protokoll 2019/20:15
Protokoll 2019/20:16

2. Information från Arkivutredningen
Utredaren Lars Ilshammar redovisar Arkivutredningens förslag (SOU 2019:58)

SOU 2019:58

3. Styrning av kulturområdets institutioner (KrU5)
Beredning

Regeringens skrivelse 2019/20:6
Motioner
Föredragningspromemoria
Handläggare: Maria Ljungkvist

4. Kultur och fritid för barn och unga (KrU7)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Handläggare: Charlotte Roth Olanders

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 februari 2020 kl. 11.00

Bilagor