Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:18 Tisdag 2020-02-04 kl. 11:00

Tisdag 2020-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:18
Datum och tid: 2020-02-04 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:17 av den 28 januari 2020

2. Information från Statens medieråd och Kommittén nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet
Direktör Anette Novak och utredare Carl Heath informerar ifråga om medie- och informationskunnighet

3. Spelfrågor (KrU6)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Handläggare: Marie Lindh Sjöström

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 februari 2020 kl. 11.00


Bilagor