Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:19 Tisdag 2020-02-11 kl. 11:00

Tisdag 2020-02-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:19
Datum och tid: 2020-02-11 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:18 av den 4 februari 2020

2. Information från Nationellt centrum för musiktalanger
Ordförande Staffan Rydén m.fl. informerar om verksamheten

Skrivelse

3. Styrning av kulturområdets institutioner (KrU5)
Fortsatt beredning

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

4. Kultur och fritid för barn och unga (KrU7)
Fortsatt beredning

Skrivningsförslag
Föredragande: Charlotte Roth Olanders

5. Inkommen skrivelse
Dnr 1132-2019/20

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 februari 2020 kl. 09.30

Bilagor