Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:2 Torsdag 2019-10-03 kl. 09:30

Torsdag 2019-10-03 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:2
Datum och tid: 2019-10-03 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:1 av den 24 september 2019

2. Fråga om närvaro vid utskottssammanträde

3. Information från Myndigheten för press, radio och tv
Generaldirektör Charlotte Ingvar Nilsson

4. Public service (KrU2)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Ljungkvist

5. Inkomna skrivelser
Dnr 115-2019/20
Dnr 124-2019/20

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 oktober 2019 kl. 9.30

Bilagor