Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:20 Torsdag 2020-02-13 kl. 09:30

Torsdag 2020-02-13 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:20
Datum och tid: 2020-02-13 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:19 av den 11 februari 2020

2. Information från Länsmuseernas samarbetsråd
Ordförande Jonas Hellberg och generalsekreterare Linda Lundberg informerar om verksamheten

3. Styrning av kulturområdets institutioner (KrU5)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

4. Kultur och fritid för barn och unga (KrU7)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Charlotte Roth Olanders

5. Meddelande COM(2020) 27 Hur konferensen om Europas framtid kan se ut och meddelande COM(2020) 37 Kommissionens arbetsprogram 2020
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Beredning

COM(2020) 27
COM(2020) 37
COM(2020) 37 Bilagor
Föredragningspromemoria
Föredragande: Charlotte Roth Olanders6. Inkommen skrivelse
Dnr 1239-2019/20

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 februari 2020 kl. 11.00

Bilagor