Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:21 Tisdag 2020-02-18 kl. 11:00

Tisdag 2020-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:21
Datum och tid: 2020-02-18 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:20 av den 13 februari 2020

2. Spelfrågor (KrU6)
Fortsatt beredning

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

3. Inkommen skrivelse
Dnr 1298-2019/20

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 februari 2020 kl. 09.30

Bilagor