Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:22 Torsdag 2020-02-20 kl. 09:30

Torsdag 2020-02-20 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:22
Datum och tid: 2020-02-20 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:21 av den 18 februari 2020

2. Spelfrågor (KrU6)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

3. Information från Sveriges Museer
Ordförande Maria Jansén och generalsekreterare Jeanette Gustafsdotter informer om verksamheten

4. Information från Länsteatrarna i Sverige (kl. 10.15)
Ordförande Robert Uitto m.fl. informerar om verksamheten

5. Förenklad beredning av motioner

Föredragande: Ann Aurén

6. Kulturarvsfrågor (KrU9)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Skrivelse dnr 1144-2019/20
Föredragande: Maria Ljungkvist

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 mars 2020 kl. 09.30

Bilagor