Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:23 Tisdag 2020-03-10 kl. 11:00

Tisdag 2020-03-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:23
Datum och tid: 2020-03-10 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:22 av den 20 februari 2020

2. Kulturarvsfrågor (KrU9)
Fortsatt beredning

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Fråga om överlämnande av motionsyrkande till skatteutskottet

Motion 2019/20:3255 av Per Lodenius m.fl. (C), yrk. 8

4. Inkomna skrivelser
Dnr 1298-2019/10 A
Dnr 1298-2019/10 B
Dnr 1340-2019/20
Dnr 1386-2019/20
Dnr 1423-2019/20

Nordiska rådet (dnr 1350-2019/20)
Följebrev
Nordisk handlingsplan för friluftslivet
Lansering af Spil Nordisk
Finansiering till en Nordisk Filmkommission

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 mars 2020 kl. 09.30

Bilagor