Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:25 Torsdag 2020-04-02 kl. 09:15

Torsdag 2020-04-02 kl. 09:15

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:25
Datum och tid: 2020-04-02 09:15
Plats: Skandiasalen

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:24 av den 26 mars 2020

2. Civila samhället inklusive idrott samt folkbildning (KrU8)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

3. Kultur för alla (KrU10)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Charlotte Roth Olanders

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 april 2020 (tid och lokal meddelas senare)

Bilagor