Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:26 Torsdag 2020-04-23 kl. 11:00

Torsdag 2020-04-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:26
Datum och tid: 2020-04-23 11:00
Plats: F.d. bostadsutskottets sessionssal RÖ5-37

1. Beslut om uppkoppling per telefon

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:25 av den 2 april 2020

3. Information
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet, informerar om lägesbilden med anledning av det nya Coronaviruset

4. Information inför ministerrådsmöte
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet, informerar inför ministerrådsmöte (kultur/ungdom/idrott)

5. Inkomna skrivelser
Dnr 1577-2019/20
Dnr 1655-2019/20
Dnr 1671-2019/20
Dnr 1675-2019/20
Dnr 1678-2019/20
Dnr 1686-2019/20
Dnr 1696-2019/20
Dnr 1699-2019/20
Dnr 1712-2019/20

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 april 2020 kl. 11.25 i Förstakammarsalen

Bilagor