Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:27 Torsdag 2020-04-23 kl. 11:25

Torsdag 2020-04-23 kl. 11:25

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:27
Datum och tid: 2020-04-23 11:25
Plats: Förstakammarsalen

1. Fråga om överläggning

Föredragningspromemoria
Föredragande: Ann Aurén

2. Rådsslutsatser om medie- och informationskunnighet i en föränderlig tid
Överläggning (under förutsättning av utskottets beslut)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet

Promemoria
EU-dokument

3. Rådsslutsatser avseende riskhantering inom kulturarvsområdet
Överläggning (under förutsättning av utskottets beslut)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet

Promemoria
EU-dokument

4. Rådsslutsatser om att stärka tränare genom att förbättra möjligheterna att skaffa färdigheter och kompetens
Överläggning (under förutsättning av utskottets beslut)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet

Promemoria
EU-dokument

5. Rådsslutsatser om ungas möjligheter på landsbygd och i glesbygd
Överläggning (under förutsättning av utskottets beslut)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet

Promemoria
EU-dokument

6. Rådsresolution om den sjunde cykeln av EU:s ungdomsdialog
Överläggning (under förutsättning av utskottets beslut)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind, Kulturdepartementet

Promemoria
EU-dokument

7. Civila samhället inklusive idrott samt folkbildning (KrU8)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

8. Kultur för alla (KrU10)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Charlotte Roth Olanders

9. Frågor om film och public service (KrU11)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tid och lokal meddelas senare

Bilagor