Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:28 Tisdag 2020-05-12 kl. 11:00

Tisdag 2020-05-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:28
Datum och tid: 2020-05-12 11:00
Plats: F.d. bostadsutskottets sessionssal RÖ5-37

1. Beslut om uppkoppling per telefon

2. Justering av protokoll av den 23 april 2020
Protokoll 2019/20:26
Protokoll 2019/20:27

3. Proposition 2019/20:99 Vårändringsbudget för 2020
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning

Proposition
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

4. Fråga om överläggning
Föredragande: Ann Aurén

5. Rådsslutsatser om ändring av rådets arbetsplan för kultur 2019-2021 (kl. 11.15)
Överläggning (under förutsättning av utskottets beslut)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind
Överläggningspromemoria
EU-dokument

6. Information från kultur- och demokratiministern
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind informerar om lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset

7. Information från Riksidrottsförbundet (kl. 12.00 via telefon)
Generalsekreterare Stefan Bergh informerar om lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset

8. Information från Statens kulturråd (kl. 12.30)
Generaldirektör Kajsa Ravin informerar om lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset

9. Inkomna skrivelser
Dnr 1811-2019/20
Dnr 1817-2019/20

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 maj 2020 (tid och lokal meddelas senare)

Bilagor