Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:29 Tisdag 2020-05-26 kl. 11:30

Tisdag 2020-05-26 kl. 11:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:29
Datum och tid: 2020-05-26 11:30
Plats: Skandiasalen

1. Beslut om uppkoppling per telefon

2. Justering av protokoll 2019/20:28 av den 12 maj 2020
Protokoll

3. Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer (KrU12)
Beredning

Skrivelse
Motion 2019/20:3607 (M)
Motion 2019/20:3608 (SD)
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Ljungkvist

4. Skrivelse 2019/20:75 Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning

Skrivelse
Föredragningspromemoria
Föredragande: Ann Aurén

5. Utskottsinitiativ om returpappersinsamling (MJU21)
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet
Beredning

MJU:s utskottsinitiativ
Föredragningspromemoria
Föredragande: Ann Aurén

6. Fråga om överläggning
Föredragande: Ann Aurén

7. Rådsslutsatser om effekterna av COVID-19 och återhämtningen av idrottssektorn

Överläggning (under förutsättning av utskottets beslut)
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Överläggningspromemoria
EU-dokument

8. Information inför informellt idrottsministermöte
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind

9. Information från kultur- och demokratiministern
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind informerar om lägesbilden när det gäller det nya coronoaviruset

10. Inkommen skrivelse
Dnr 1871-2019/20

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tid och lokal meddelas senare

Bilagor