Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:3 Tisdag 2019-10-08 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:3
Datum och tid: 2019-10-08 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:2 av den 3 oktober 2019

2. Information från 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté
Utredningssekreterare Lisa Englund Krafft

3. Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020-2025 (KrU2)

Föredragande: Maria Ljungkvist

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 oktober 2019 kl. 9.30

Bilagor