Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:30 Torsdag 2020-06-04 kl. 08:45

Torsdag 2020-06-04 kl. 08:45

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:30
Datum och tid: 2020-06-04 08:45
Plats: Förstakammarsalen

1. Justering av protokoll 2019/20:29 av den 26 maj 2020
Protokoll

2. Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer (KrU12)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Fråga om att sammanträda under arbetsplenum

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 juni 2020 (tid och lokal meddelas senare)

Bilagor