Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:31 Torsdag 2020-06-11 kl. 10:30

Torsdag 2020-06-11 kl. 10:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:31
Datum och tid: 2020-06-11 10:30
Plats: Skatteutskottets sessionssal RÖ4-09

1. Beslut om uppkoppling per telefon

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:30 av den 4 juni 2020

3. Information från Statens kulturråd (kl. 10.30)
Generaldirektör Kajsa Ravin informerar om lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset

4. Information från Stiftelsen Svenska Filminstitutet (kl. 11.00)
Vd Anna Serner informerar om lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset
Skrivelse dnr 1817-2019/20

5. Information från Riksidrottsförbundet (kl. 11.30)
Verksamhetsområdeschef Tina Sahlén och gruppledare Mattias Hjelmberg informerar om lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset

6. Sveriges Författarfond (kl. 11.50)
Direktör Jesper Söderström informerar om lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset

7. Konstnärsnämnden (kl. 12.10)
Direktör Anna Söderbäck informerar om lägesbilden när det gäller det nya coronaviruset

8. Inkomna skrivelser
Dnr 206-2019/20
Dnr 1929-2019/20
Dnr 1991-2019/20
Dnr 2020-2019/20

9. Bemyndigande i EU-ärenden

10. Bemyndigande att justera dagens protokoll

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tid och lokal meddelas senare

Bilagor