Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:4 Torsdag 2019-10-10 kl. 09:30

Torsdag 2019-10-10 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:4
Datum och tid: 2019-10-10 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:3 av den 8 oktober 2019

2. Information om EU-frågor
Kulturrådet Mikael Schultz, svenska representationen i Bryssel, informerar om aktuella EU-frågor (kultur, medier, idrott)

Promemoria

3. Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020-2025 (KrU2)
Fortsatt beredning

Skrivningsförslag
Yttrande KU2y
Yttrande FöU1y
Föredragande: Maria Ljungkvist

4. Säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning (KrU4)
Beredning

Skrivelse
Motion 2019/20:57
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

5. Utgiftsramar för 2020 prop. 2019/20:1
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning

Proposition 2019/20:1
Motion 2019/20:3060
Motion 2019/20:2682
Motion 2019/20:2915
Motion 2019/20:3341
Föredragningspromemoria

Föredragande: Ann Aurén

6. Höständringsbudget för 2019 prop. 2019/20:2
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning

Proposition 2019/20:2
Föredragningspromemoria

Föredragande: Ann Aurén

7. Inkomna skrivelser

Dnr 206-2019/20
Dnr 211-2019/20

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 oktober 2019 kl. 9.30

Bilagor