Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:5 Torsdag 2019-10-17 kl. 09:30

Torsdag 2019-10-17 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:5
Datum och tid: 2019-10-17 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:4 av den 10 oktober 2019

2. Information från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Generaldirektör Lena Nyberg

3. Information om EU-frågor (kl. 10.15)
Utbildningsråd Anders Lindholm, svenska representationen i Bryssel, informerar om aktuella EU-frågor (ungdom)

Promemoria

4. Villkor och riktlinjer för radio och tv i allmänhetens tjänst 2020-2025 (KrU2)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

5. Inkommen skrivelse
Dnr 206-2019/20

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 oktober 2019 kl. 11.00

Bilagor