Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:6 Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Tisdag 2019-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:6
Datum och tid: 2019-10-22 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:5 av den 17 oktober 2019

2. Förslag till utgiftsramar för 2020 (KrU1y)
Justering

Förslag till yttrande

Föredragande: Charlotte Roth Olanders

3. Information från SAMSAM (Våra Gårdar, Bygdegårdarna och Folkets Hus och Parker)

4. Det kyrkliga kulturarvet (KrU3)
Beredning

Skrivelse 2018/19:122
Motioner
Föredragningspromemoria

Föredragande: Maria Ljungkvist

5. Fråga om överlämnande av motionsyrkande till konstitutionsutskottet

Motion 2019/20:3046 av Lotta Finstorp (M) yrkande 11

6. Inför ministerrådsmöte

Föredragningspromemoria

Föredragande: Ann Aurén

7. Inkommen skrivelse
Dnr 206-2019/20

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 november 2019 kl. 11.00

Bilagor