Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:7 Tisdag 2019-11-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:7
Datum och tid: 2019-11-05 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:6 av den 22 oktober 2019

2. Rådsresolution om den kulturella dimensionen av hållbar utveckling
Överläggning

Statssekreterare Helene Öberg, Kulturdepartementet

Överläggningspromemoria
EU-dokument

3. Rådsslutsats om digitalt ungdomsarbete
Överläggning

Statssekreterare Helene Öberg, Kulturdepartementet

Överläggningspromemoria
EU-dokument

4. Rådsslutsats om utbildning av ungdomsarbetare
Överläggning

Statssekreterare Helene Öberg, Kulturdepartementet

Överläggningspromemoria
EU-dokument

5. Rådsslutsats om korruption inom idrotten
Överläggning

Statssekreterare Helene Öberg, Kulturdepartementet

Överläggningspromemoria
EU-dokument

6. Rådsslutsats om skydd av barn inom idrotten
Överläggning

Statssekreterare Helene Öberg, Kulturdepartementet

Överläggningspromemoria
EU-dokument

7. Information inför ministerrådsmöte
Statssekreterare Helene Öberg, Kulturdepartementet

Promemoria
EU-dokument ungdom
EU-dokument idrott
EU-dokument kultur

8. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)
Beredning

Proposition
Motioner
Föredragningspromemoria

Föredraganden: Maria Lindh Sjöström, Maria Ljungkvist och Charlotte Roth Olanders

9. Säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning (KrU4)
Fortsatt beredning

Skrivningsförslag

Föredragande: Maria Lindh Sjöström

10. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning

Föredragningspromemoria
Konstitutionsutskottets promemoria
Bilaga 1-2

Föredragande: Ann Aurén

11. Arbetet i frågor som rör Kina (prop. 2019/20:18)
Fråga om yttrande till utrikesutskottet

Beredning

Skrivelse 2019/20:18
Motioner
Föredragningspromemoria

Föredragande: Ann Aurén

12. Fråga om överlämnande av motionsyrkanden till justitieutskottet

Motion 2019/20:1091 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD), yrk. 3 och 4

13. Inkomen skrivelse
Dnr 443-2019/20

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 november 2019 kl. 9.30

Bilagor