Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:8 Torsdag 2019-11-07 kl. 09:30

Torsdag 2019-11-07 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:8
Datum och tid: 2019-11-07 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:7 av den 5 november 2019

2. Säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning (KrU4)
Justering

Skrivningsförslag

Föredragande: Maria Lindh Sjöström

3. Det kyrkliga kulturarvet (KrU3)
Fortsatt beredning

Skrivningsförslag

Föredragande: Maria Ljungkvist

4. Arbetet i frågor som rör Kina (KrU2y)
Justering

Förslag till yttrande

Föredragande: Ann Aurén

5. Fråga om överlämnande av motionsyrkande till näringsutskottet

Motion 2018/19:2011 av Erik Bengtzboe (M)

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 12 november 2019 kl. 11.00

Bilagor