Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:9 Tisdag 2019-11-12 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2019/20:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:9
Datum och tid: 2019-11-12 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:8 av den 7 november 2019

2. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria

Föredragande: Maria Lindh Sjöström, Maria Ljungkvist och Charlotte Roth Olanders

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 november 2019 kl. 9.30

Bilagor