Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:1 Torsdag 2020-09-10 kl. 09:30

Torsdag 2020-09-10 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2020/21:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:1
Datum och tid: 2020-09-10 09:30
Plats: RV2 Lektionssal 1

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Riksdagens skrivelse till regeringen - åtgärder under 2019
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2019/20:75
Beredning

Skrivelse
Föredragningspromemoria

Föredragande: Ann Aurén

3.

4. En moderniserad radio- och tv-lag
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2019/20:168
Beredning

Proposition
Motioner
Föredragningspromemoria

Föredragande: Maria Ljungkvist

5. Höstens planering
Arbetsplan

Kanslichef Ann Aurén


6. Inkomna skrivelser
Dnr 2085-2019/20
Dnr 2112-2019/20
Dnr 2210-2019/20
Dnr 2215-2019/20
Dnr 2245-2019/20
Dnr 2285-2019/20
Dnr 2316-2019/20
Dnr 2325-2019/20

7.

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 september 2020 kl. 9.30

Bilagor