Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:2 Torsdag 2020-09-17 kl. 09:30

Torsdag 2020-09-17 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2020/21:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:2
Datum och tid: 2020-09-17 09:30
Plats: RÖ 7-35

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2020/21:1 av den 10 september 2020

3. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019 (KrU1y)
Justering

Yttrande
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 september 2020 kl. 11.00

Bilagor