Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:3 Tisdag 2020-09-22 kl. 11:00

Tisdag 2020-09-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2020/21:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:3
Datum och tid: 2020-09-22 11:00
Plats: RÖ 7-35

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2020/21:2 av den 17 september 2020

3. Information från kultur- och demokratiministern
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind informerar om förslagen i budgetpropositionen utgiftsområde 17 och lägesbilden när det gäller coronaviruset.

4. Kommissionens förslag till ändring av beslut om inrättande av unionsinsats för evenemanget europeiskt kulturhuvudstadsår för åren 2020-2033
Subsidiaritetsprövning

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind informerar om regeringens bedömning

Com2020 384
Com2020 384 bilaga
Promemoria

5. Information från Statens kulturråd
Generaldirektör Kajsa Ravin informerar om lägesbilden när det gäller coronaviruset

6. En moderniserad radio- och tv-lag (KrU2y)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

7. Kommissionens förslag till ändring av beslut om inrättande av unionsinsats för evenemanget europeiskt kulturhuvudstadsår för åren 2020-2033
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut

Föredragningspromemoria
Föredragande: Ann Aurén

8.

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 september 2020 kl. 9.30

Bilagor