Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:4 Torsdag 2020-09-24 kl. 09:30

Torsdag 2020-09-24 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2020/21:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4
Datum och tid: 2020-09-24 09:30
Plats: RÖ 4-09

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2020/21:3 av den 22 september 2020

3. Information från Sveriges Författarfond
Direktör Jesper Söderström informerar om lägesbilden när det gäller coronaviruset

4. Information från Riksidrottsförbundet
Riksidrottsförbundet informerar om lägesbilden när det gäller coronaviruset

5. Information från Konstnärsnämnden
Direktör Anna Söderbäck informerar om lägesbilden när det gäller coronaviruset

6. Information från Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Vd Anna Serner informerar om lägesbilden när det gäller coronaviruset

7. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning

Föredragningspromemoria
Promemoria (KU)
Bilaga

Föredragande: Ann Aurén

8. Inkommen skrivelse
Dnr 173-2020/21

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 oktober 2020.
Tid och lokal meddelas senare

Bilagor