Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:5 Torsdag 2020-10-15 kl. 09:30

Torsdag 2020-10-15 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2020/21:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5
Datum och tid: 2020-10-15 09:30
Plats: RÖ4-09

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2020/21:4 av den 24 september 2020

3. Information om EU-frågor
Kulturrådet David Ek, svenska representationen i Bryssel, informerar om aktuella EU-frågor (kultur, medier och idrott)

Promemoria

4. Information om EU-frågor
Kulturrådet Anders Lindholm, svenska representationen i Bryssel, informerar om aktuella EU-frågor (ungdom)

Promemoria

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 oktober 2020 kl. 9.30

Bilagor