Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2020/21:6 Torsdag 2020-10-22 kl. 09:30

Torsdag 2020-10-22 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2020/21:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6
Datum och tid: 2020-10-22 09:30
Plats: RÖ 7-35

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2020/21:4 av den 24 september 2020
Justering av protokoll 2020/21:5 av den 15 oktober 2020

3. Utgiftsramar för 2021 prop. 2020/21:1
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning

Proposition 2020/21:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor
Motion 2020/21:3422
Motion 2020/21:3128
Motion 2020/21:3170
Motion 2020/21:3530
Föredragningspromemoria

Föredragande: Maria Ljungkvist

4. Höständringsbudget för 2020 prop. 2020/21:2
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning

Proposition 2020/21:2 Höständringsbudget för 2020
Föredragningspromemoria

Föredragande: Ann Aurén

5. Inkomna skrivelser
Dnr 359-2020/21
Dnr 398-2020/21
Dnr 434-2020/21

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 november 2020

Bilagor