Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2005-02-15 kl. 10:00

Utskottsmöte 2004/05:18

Föredragningslista

Kulturutskottet 2004/05:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:18
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Kl 10.00 Ungdomsminister Lena Hallengren informerar om ungdomspakten inför ministerrådsmötet den 21 februari 2005

2. Anmälningar

3. Övriga frågor

4. Justering av protokoll

5. Nästa sammanträde

Bilagor