Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2005-04-19 kl. 11:30

Utskottsmöte 2004/05:27

Föredragningslista

Kulturutskottet 2004/05:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:27
Datum och tid: 11:30
Plats: RÖ9-53 EU-nämndens plenisal

Föredragningslista

1. Uppvaktningar

Kulturutskottet och lagutskottet uppvaktas gemensamt med
anledning av proposition 2004/05:110 Upphovsrätten i
informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.

Uppvaktande intresseorganisationer
- Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS),
- Copyswede,
- CE - Konsumentelektronikbranschen och
- Företagarna

Bilagor