Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2005-05-24 kl. 10:00

Utskottsmöte 2004/05:32

Föredragningslista

Kulturutskottet 2004/05:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:32
Datum och tid: 10:00
Plats: Andrakammarsalen

Föredragningslista

1. Offentlig utfrågning
Public service - visioner för framtiden

Bilagor


Program
Deltagarförteckning (delas vid utfrågningen)