Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2005-10-11 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:1

Föredragningslista

Kulturutskottet 2005/06:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:1
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Kl. 10.30 statssekreterare Claes Ånstrand informerar om proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

2. Anmälningar

3. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU2 Kulturmiljövård

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Per Mårtensson och Karin Josephson

4. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU3 Spel- och lotterifrågor m.m.

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

5. Beslut om att från näringsutskottet överta förslag i proposition 2005/06:1 Budgetpropostionen utgiftsområde 24 Näringsliv punkterna 6, 7 och 8 om Teracom AB

Utdrag ur propositionen bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

6. Beslut om att till konstitutionsutskottet överlämna förslagspunkt 1 i propostition 2005/06:1 Budgetpropositionen utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid samt avsnitten 2.1 (s. 15) och 5.8 (s. 104-106) om koncessionsavgift på televisionens och radions område

Utdrag ur propositionen bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

7. Arbetsplan för hösten 2005

Förslag till arbetsplan bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

8. Fråga om ny sammanträdestid för torsdagens möten

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 3: Skrivningsförslag
Punkt 4: Skrivningsförslag
Punkt 5: Utdrag ur propositionen
Punkt 6: Utdrag ur propositionen
Punkt 7: Arbetsplan