Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-08 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:6

Föredragningslista

Kulturutskottet 2005/06:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:6
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Kl. 10.30 statssekreterare Claes Ånstrand informerar om aktuella kulturfrågor inför ministerrådsmötet den 14 och 15 november

2. Kl. 11.15 Generaldirektör Bo Jonsson, Statens fastighetsverk, informerar om Fastighetsverkets roll vid hyressättningar av museernas lokaler

3. Anmälningar

4. Föredragning av proposition 2005/06:4 Statligt stöd för kvinnors organisering samt motioner väckta dels med anledning av propositionen, dels under allmänna motionstiden 2005/06 (bet. 2005/06:KrU6)

2005/06:Kr11 av Anne Ludvigsson m.fl. (s)
2005/06:Kr12 av Kent Olsson m.fl. (m)
2005/06:Kr13 av Magdalena Andersson m.fl. (m)
2005/06:Kr14 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)
2005/06:Kr245 av Camilla Sköld Jansson m.fl. (v)
2005/06:N305 av Gunnar Andrén m.fl. (fp), yrk. 4
2005/06:A260 av Camilla Sköld Jansson m.fl. (v), yrk. 2

Proposition, motionshäfte, yrkandesammanställning och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Kristina Padrón

5. Övriga frågor

6. Justering av protokoll

7. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 4: Proposition, yrkandesammanställning och PM