Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-15 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:8

Föredragningslista

Kulturutskottet 2005/06:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:8
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Fortsatt behandling av återstående motioner som avses bli behandlade i betänkandet 2005/06:KrU1

Yrkandesammanställning bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

3. Preliminär justering av förslag till vissa delar av betänkande 2005/06:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2005/06:1)

Skrivningsförslag bifogas

Handläggare: Per Mårtensson, Karin Josephson, Maria Lindh Sjöström och Kristina Padrón

4. Övriga frågor

5. Justering av protokoll

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2: Yrkandesammanställning
Punkt 3: Skrivningsförslag