Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2005-11-22 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:10

Föredragningslista

Kulturutskottet 2005/06:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:10
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU6 om kvinnors organisering

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Kristina Padrón

3. Övriga frågor

4. Justering av protokoll

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2: Skrivningsförslag