Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2006-02-07 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:14

Föredragningslista

Kulturutskottet 2005/06:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:14
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Kl 10.30 Vd Birgitta Englin, Riksteatern, direktör Björn Stålne, Stiftelsen Svenska rikskonserter och generaldirektör Ann Follin, Riksutställningar informerar om olika samarbetsprojekt som de tre R:en bedriver

2. Anmälningar

3. Beslut om övertagande från miljö- och jordbruksutskottet av motion 2005/06:MJ587 (mp) yrk. 1 och 3 om bottentrålningens skador på marina fornlämningar

Motionen bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

4. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU15 Idrottsfrågor - särskild ordning

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

5. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU8 Idrottsfrågor

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

6. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU16 Övergripande kulturfrågor - särskild ordning

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Karin Josephson

7. Övriga frågor

8. Justering av protokoll

9. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 3: Motion 2005/06:MJ587
Punkt 4-6: Skrivningsförslag