Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-14 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:19

Föredragningslista

Kulturutskottet 2005/06:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:19
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Föredragning av motioner om museer och utställningar väckta under allmänna motionstiden 2004/05 och 2005/06

2004/05:Kr233 av Kent Olsson m.fl. (m), yrk. 11

2005/06:Kr221 av Sten Tolgfors (m)
2005/06:Kr229 av Yvonne Ångström (fp)
2005/06:Kr231 av Ana Maria Narti (fp)
2005/06:Kr238 av Axel Darvik (fp)
2005/06:Kr246 av Erling Bager (fp)
2005/06:Kr247 av Henrik S Järrel (m)
2005/06:Kr250 av Erik Ullenhag (fp)
2005/06:Kr251 av Gunnar Andrén och Anna Grönlund Krantz (fp)
2005/06:Kr253 av Cecilia Wikström (fp), yrk. 1
2005/06:Kr258 av Kent Olsson (m)
2005/06:Kr259 av Ingegerd Saarinen (mp)
2005/06:Kr260 av Rolf Olsson (v)
2005/06:Kr261 av Fredrik Olovsson (s)
2005/06:Kr262 av Joe Frans (s)
2005/06:Kr267 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
2005/06:Kr285 av Birgitta Carlsson m.fl. (c)
2005/06:Kr288 av Birgitta Sellén (c)
2005/06:Kr309 av Eskil Erlandsson m.fl. (c, m, fp, kd)
2005/06:Kr315 av Siv Holma (v)
2005/06:Kr334 av Birgitta Sellén (c), yrk. 5, 20
2005/06:Kr337 av Torsten Lindström m.fl. (kd), yrk. 1–3, 5
2005/06:Kr344 av Peter Pedersen (v)
2005/06:Kr347 av Staffan Danielsson och Roger Tiefensee (c)
2005/06:Kr355 av Kerstin Andersson m.fl. (s)
2005/06:Kr358 av Per Erik Granström och Barbro Hietala Nordlund (s)
2005/06:Kr361 av Yvonne Andersson och Sven Brus (kd)
2005/06:Kr368 av Per Landgren m.fl. (kd)
2005/06:Kr377 av Peter Pedersen (v), yrk. 2
2005/06:Kr381 av Lars Leijonborg m.fl. (fp), yrk. 26–27, 44, 46–47
2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, –), yrk. 4–5, 13
2005/06:Kr383 av Dan Kihlström (kd)
2005/06:Kr384 av Louise Malmström m.fl. (s)
2005/06:Kr390 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd), yrk. 11, 17–18
2005/06:Kr417 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd), yrk. 16
2005/06:U334 av Erling Bager och Karin Pilsäter (fp), yrk. 3

Motionshäfte, PM och sammanställning över motionsyrkanden som föreslås få en fördjupad behandling bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

3. Övriga frågor

4. Justering av protokoll

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2: Motionshäfte, PM och sammanställning över motionsyrkanden som föreslås få en fördjupad behandling