Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-21 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:21

Föredragningslista

Kulturutskottet 2005/06:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:21
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU26 om arkivfrågor

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Mimmi Lapadatovic och Björn Axelsson

3. Justering av förslag till yttrande 2005/06:KrU3y Riksdagen i en ny tid

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

4. Övriga frågor

5. Justering av protokoll

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2-3: Skrivningsförslag