Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2006-04-04 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:25

Föredragningslista

Kulturutskottet 2005/06:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:25
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Föredragning av motioner om teater, dans och musik väckta under allmänna motionstiden 2004 och 2005

2004/05:Kr233 av Kent Olsson m.fl. (m), yrk. 14–15
2004/05:Kr286 av Peter Pedersen m.fl. (v)
2004/05:Kr290 av Tasso Stafilidis m.fl. (v), yrk. 1–6, 8, 12, 14
2004/05:Kr361 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd), yrk. 7–8
2004/05:Kr368 av Lars Leijonborg m.fl. (fp), yrk. 12
2004/05:Kr369 av Anita Brodén m.fl. (fp), yrk. 6
2004/05:Kr403 av Anneli Särnblad m.fl. (s)

2005/06:Kr233 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m), yrk. 19
2005/06:Kr340 av Johan Pehrson (fp)
2005/06:Kr367 av Peter Pedersen (v)
2005/06:Kr381 av Lars Leijonborg m.fl. (fp), yrk. 15
2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, –), yrk. 8
2005/06:Kr398 av Tasso Stafilidis m.fl. (v), yrk. 1, 4, 11–13, 17–24
2005/06:Kr417 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd), yrk. 6, 11, 14

Motionshäfte, PM och yrkandesammanställning bifogas
Handläggare: Björn Axelsson

3. Övriga frågor

4. Justering av protokoll

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2: Motionshäfte, PM och yrkandesammanställning