Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-16 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:29

Föredragningslista

Kulturutskottet 2005/06:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:29
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Anmälningar

2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU14 Folkbildningsfrågor

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Eka

3. Justering av förslag till yttrande 2005/06:KrU4y Tilläggsbudget I för 2006 - utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid till finansutskottet

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

4. Kl. 11.15 Statsrådet Leif Pagrotsky informerar om aktuella EU-frågor (kultur) inför ministerrådsmötet den 18 maj 2006

5. Fortsatt föredragning av proposition 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007-2012

Brev från SVT bifogas
Handläggare: Karin Josephson

6. Föredragning av motioner om folkröreselfrågor och allmänna samlingslokaler väckta under allmänna motionstiden 2002-2005

2002/03:Kr209 av Ana Maria Narti (fp)
2002/03:Kr324 av Nils-Erik Söderqvist och Monica Green (s)

2003/04:Kr319 av Joe Frans (s)
2003/04:Kr329 av Helena Höij m.fl. (kd), yrk. 2, 4
2003/04:Kr336 av Nils-Erik Söderqvist och Monica Green (s)
2003/04:Kr391 av Alf Svensson m.fl. (kd), yrk. 7
2003/04:So36 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd), yrk. 7

2004/05:Kr347 av Alf Eriksson och Majléne Westerlund Panke (s)
2004/05:Kr353 av Carina Ohlsson (s)
2004/05:Kr354 av Birgitta Sellén m.fl. (c), yrk. 4
2004/05:Kr358 av Kenneth Lantz m.fl. (kd), yrk 1–3, 5, 9
2004/05:Kr363 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd), yrk. 7
2004/05:Kr380 av Inger Davidson m.fl.(kd)
2004/05:Kr385 av Rolf Lindén och Ann-Kristine Johansson (s)
2004/05:K293 av Lena Adelsohn Liljeroth m.fl. (m, fp, kd, c)

2005/06:Kr300 av Agneta Lundberg och Kerstin Kristiansson (s)
2005/06:Kr336 av Lars Ohly m.fl. (v), yrk. 11
2005/06:Kr370 av Yoomi Renström m.fl.(s)
2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, –), yrk. 25
2005/06:Kr414 av Kenneth Lantz m.fl. (kd), yrk. 1–3, 5–6, 8, 11
2005/06:Kr418 av Gunilla Tjernberg m.fl.(kd), yrk. 13
2005/06:K469 av Tomas Eneroth (s)
2005/06:Sf336 av Lars Ohly m.fl. (v), yrk. 39
2005/06:So470 av Erik Ullenhag m.fl. (fp), yrk. 14
2005/06:So648 av Lars Ohly m.fl. (v), yrk. 11

Motionshäfte, PM och yrkandesammanställning bifogas
Handläggare: Björn Axelsson

7. Föredragning av motioner om pris- och löneomräkning väckta under allmänna motionstiden 2005

2005/06:Kr336 av Lars Ohly m.fl. (v), yrk. 15
2005/06:Kr398 av Tasso Stafilidis m.fl. (v), yrk. 3
2005/06:Kr410 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, fp, c), yrk. 4
2005/06:Kr417 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd), yrk. 4

Motionshäfte, PM och yrkandesammanställning bifogas
Handläggare: Per Mårtensson

8. Övriga frågor

9. Justering av protokoll

10. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2-3: Skrivningsförslag
Punkt 5: Brev från SVT
Punkt 6-7: Motionshäfte, PM och yrkandesammanställning