Kulturutskottets sammanträde Tisdag 2006-11-21 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:7

Föredragningslista

Kulturutskottet 2006/07:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:7
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal

Föredragningslista

1. Kl. 11.00 företrädare för Svenska Filminstitutet, nämligen vd Cissi Elwin och vice vd Peter Hald informerar inriktningen på Filminstitutets verksamhet och utvecklingen på filmområdet

Kl. 11.45 företrädare för Svensk Scenkonst, nämligen ordförande Ingrid Kyrö, vice ordförande Göran Kåver och förbundsdirektör Sture Carlsson redogör för sin syn på förslagen i budgetpropositionen på scen- och medieområdet

2. Fortsatt behandling av propositionen 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (volym 9) jämte motioner

Preliminär ställning i de delar som avser motionsyrkanden med budgeteffekt 2008 eller senare (avsnitt 7)

Föredragningspromemoria om avsnitt 7 bifogas
Motionshäfte och yrkandelista avseende samtliga delar av betänkandet har sänts ut tidigare
Handläggare: Per Mårtensson, Karin Josephson, Maria Lindh Sjöström, Ingrid Skogö och Hanna Bergman

3. Anmälningar

4. Övriga frågor

5. Justering av protokoll

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 2: PM